Shatokhin Egor

Starta Nr. 606
Klase 65ccm
Sponsori DOSAAF BY./SpecBetonStroi BY.